Historien om Forlaget 67N

Forlaget 67N Rolf Liland ble opprettet i 2004, som et biprodukt av luftfartskarrieren og mange års skriverier i forskjellig fagpresse.

 

Den spede start i bransjen var i Bergen, i redaksjonen til 1. Øvsttun speidergruppe sitt blad "Patrioten", der en gruppe enthusiastiske ungdommer skrev på reiseskrivemaskin, tok sort/hvitt-bilder, og brukte Letraset på rutepapir, før manuset ble sendt til Økonomitrykk i Bodø for trykking.

 

Luftfartsinteresse og et ungdommelig behov for støttefinansiering til fritidsaktiviteter (fallskjermhopping...) førte til artikkelskriving og fotografering for Bergens Tidende og Morgenavisen. Artikler om Dash 8 stod på trykk mange år før de første flyene kom til Norge. Samtidig ble skoleavisen valgt som frivillig fag på videregående skole. Morsomt å holde på med, og et avbrekk fra fysikk og matematikk.

 

Flynytt var en jevn mottaker av artikler om fly og fallskjermhopping - over 100 i tallet - fra 16-årsalderen og frem til 1995, da bladet forandret form fra et fagblad til et mer almennyttig magasin. I 1998 ble bladet bestemt nedlagt, men vi fikk en forespørsel fra Norsk Aero Klubb om å "se på" muligheten for å overta bladet for Motorflyseksjonen i klubben. Redaktøransvar ble overtatt på frivillighetsbasis fra nr 1/1999, og layout ble laget samtidig, etterhvert som lønnet oppdrag. Det ble 60 utgivelser fra 40 sider i det første, til 122 sider i det siste. Etter 10 års ansvar, opprinnelig bare for å hjelpe bladet i gang, ble ansvaret tilbakeført til Norsk Aero Klubb (nå Norges Luftsportforbund) i desember 2008. Bladene ble trykket ved Forretningstrykk AS i Bodø.

 

Den første boken ble utgitt til 331 skvadrons 50-årsjubileum høsten 1991. Innholdet var basert på skvadronens egne nedtegninger og "scrapbøker" helt fra starten i England i 1941, og frem til jubileet, i tillegg til intervjuer med en rekke krigsveteraner og senere sjefer. 700 eksemplarer ble trykket - ved Økonomitrykk i Bodø. Boken ble utsolgt og er kun å få tak i gjennom antikvariater og private samlere, men en elektronisk utgave vil nok bli produsert senere.

 

Den andre boken het "Hopp Fallskjerm", og var opprinnelig utgitt av den svenske fallskjermføderasjonen. Den ble oversatt til norsk i 1993-94 og tilpasset norske fallskjermbestemmelser og materiellet som var i bruk av elevene i norske fallskjermklubber. Boken var i mange år pensum for de fleste fallskjermelever i Norge.

 

Tanken om et eget forlag kom under et møte utenfor Washington DC i USA. I en filial av den store bokhandelen Barnes & Noble ble boken "School Year Chronicles" av kanadiske Dania Lebovics oppdaget. Det var en utfyllingsbok i ringpermformat for årene i barnehage og på barnetrinnene i grunnskolen. Et eksemplar ble kjøpt inn og avtale gjort med den kanadiske forfatteren. Et halvt års tid senere var de første bøkene trykket gjennom Forretningstrykk i Bodø og Rosenvik i Orkanger. I mellomtiden hadde vi søkt på internett for å se hva et forlag egentlig gjorde, og det aller meste der kunne vi egentlig gjøre selv.

 

Forlaget 67N ble forlagets navn, opprettet som et enkeltpersonsforetak i Brønnøysundregisteret i 2004. Fra første stund fikk Økonor AS i Bodø ansvaret for regnskapsførselen, og Forlagsentralen ved Oslo ansvar for bokdistribusjon. Reklame for boken gjorde vi selv, gjennom brev, epost og personlig fremmøte i en rekke bokhandeler, og det første året ble det solgt ca 800 Skolekrøniken.

 

Babykrøniken ble tilrettelagt og oversatt i 2005, også den som en utfyllingsbok og som den mest fargerike   "min første babybok" på markedet. Originalen heter "Baby Chronicles" og er utgitt på engelsk, spansk og fransk-kanadisk. I løpet av to år solgte vi ut over 2000 eksemplarer. Andre opplag ble utvidet med 16 sider, etter innspill fra en rekke norske småbarnsmødre. Bøkene er utstyrt med eget tilbakemeldingsskjema, og mange har benyttet seg av det med ros eller forslag til ytterligere forbedringer. Selv om mange har fått bøkene i gave, krysses det av for at man også ville ha kjøpt Babykrøniken ved en senere anledning (senere barn).

 

Storverket "Hurtigruten - 11 dagers reisebeskrivelse" ble påbegynt av forfatter Berit Liland i 2003, og mye av forlagets arbeid de neste årene gikk ut på forberedelser og tilrettelegging for boken. Den er en detaljert rutebeskrivelse av hele Hurtigrutens seilingsled mellom Bergen og Kirkenes, beregnet for skipsturisten. Men bøkene er også populære blant "kyst-fans", sjøfolk og turister som kjører kysten langs landeveien. Gjennom et godt samarbeid både med guider og butikkpersonell ombord, presenteres bøkene tidlig i seilasen, slik at gjestene kan dra best mulig nytte av den. Hurtigruten ASA bruker også boken i markedsføringsøyemed og som gave til spesielle kundegrupper. Første opplag kom ut sommeren 2007, og var utsolgt allerede til jul samme år, to år før beregnet. Boken ble raskt oppdatert og andre opplag kom ut våren 2008. I mellomtiden var første opplag tyske bøker oversatt av Renate Bäsemann ved Noricom. Hun er tyskfødt oversetter, bor i Tromsø og er i tillegg tilknyttet Universitetet i Tromsø.  Sommeren 2008 kom den engelske utgaven av boken, mens andre opplag av tysk utgave kom sommeren 2009. Felles for alle utgavene er at fakta gjennomgås og oppdateres for hvert opplag.

 
I 2010 ble boken om hustrollet Theobald og historien om rumpetrollene gitt ut, med Amund Breland og Richard Myklebust som forfatter og illustratør. Samme år kom den norske hurtigruteboken ut i sitt tredje opplag, og med det var 13 000 slike trykket, i tillegg til den tyske og engelske utgaven. Hurtigrutebøkene gjennomgås og oppdatereres både fakta- og billedmessig for hvert opplag slik at innholdet er ferskest mulig til enhver tid.
 

I samarbeid med veteraner fra Luftforsvarets 717. skvadron vil forlaget utgi en omfattende historiebok om dens virke under den kalde krigen. Skvadronen har operert flytyper som Republic F-84G Thunderjet, RF-84F Thunderflash og Northrop RF-5A Freedom Fighter.

 

 

 

Hurtigruteboken
på Facebook!

Screenshot

 

———————————

Babykrøniken
på Facebook!

Image

Påmelding nyhetsbrev
Webdesign & Publiseringsløsning: mpDesign